หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > เลย > นาแห้ว > จุดพักรถ จุดชมวิวภูขาด
จุดพักรถ จุดชมวิวภูขาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดพักรถ จุดชมวิวภูขาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านเหล่ากอหก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จุดพักรถ จุดชมวิวภูขาด
การเดินทาง :  ถนนนาแห้ว - เหล่ากอหก

จำนวนผู้เข้าชม :472