วัดนางชำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนางชำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ตำบลคลองขนาก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.52
longitude :  100.36
รายละเอียด :  วัดนางชำเป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนจะมีพระพุทธรูปอยู่ในโบสถ์ เเละมีหลวงพ่อบุญมี หลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวตำบลคลองขนาก ทุกปีจะมีงานประเพณีสงกรานต์ ในงานน้ำจะมีการทำบุญ สรงน้ำพระ การเล่นน้ำสงกรานต์ เเละงานทำบุญตักบาตรเทโว จะมีการทำบุญ เเละกลางคืนมีงานแสดงลิเกคณะของอาจารย์บุญเลิศ นารถพินิจ เจ้าอาวาสของวัดนางชำคือพระมหาไพฑูรย์ จันทโก ซึ่งดำรงตำแหน่ง ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : การเดินทางเข้าสู่ตำบลคลองขนาก ใช้เส้นทางสายวิเศษ - ผักไห่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ ไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ9 กิโลเมตร ต่อจากนั้นแยกขวามือบริเวณแยกป้อมตำบลบางจัก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงวัดนางชำ

จำนวนผู้เข้าชม :597