งานประเพณีบุญบั้งไฟ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.86
longitude :  103.58
รายละเอียด :  เป็นงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีของชาวตำบลหนองช้างที่จัดขั้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤษาคมของทุกปี
การเดินทาง :  จากกาฬสินธุ์ มาทางคำม่วงสามชัย พอถึงบ้านโพน ก็ตรงมาทางสามชัยประมาณ 5 กม ก็จะถึงบ้านหนองช้างซึ่งเป็นที่แห่ขบวนบั้งไฟ

จำนวนผู้เข้าชม :352