หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > บางเลน > สะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน
สะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ ๓ และ หมู่ ๙
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.96
longitude :  100.20
รายละเอียด :  สะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๙ ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งถือเป็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีนแห่งแรกของจังหวัดนครปฐม เมื่อเดินขึ้นสู่สะพาน ท่านจะได้พบทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำท่าจีน และสามารถชมทิวทัศน์ของตลาดน้ำวัดลำพญา และตลาดเก่าริมแม่น้ำท่าจีนในมุมมองที่สวยงามแปลกตา
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :492