วัดบ้านนา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านนา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง : 
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.81
longitude :  101.66
รายละเอียด :  วัดบ้านนาเป็นสัญลักษณ์ของตำบลบ้านนา มีหลวงปู่บุญเป็นสิ่งศักสิทธืที่ชาวบ้านในตำบลบ้านนานับถือและมีโบถส์ที่สวยงาม
การเดินทาง :  วัดบ้านนาอยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง ประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่งโมง ตามทางหลวงหมายเลข 2 เข้าทางแยสายโพธ์ทอง-เนินอู่ทอง เข้ามาประมาณ 2 กโลเมตร ก้จะเห็นที่ตั้งของวัดบ้านนา

จำนวนผู้เข้าชม :803