น้ำตกห้วยผาลาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยผาลาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.น้ำอ่าง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.46
longitude :  100.22
รายละเอียด :  น้ำตกห้วยผาลาด เป็นน้ำตกหินปูนเกิดจากห้วยหวายมีน้ำไหลตลอดทั้งปีมีจำนวนชั้นมากกว่า 30 ชั้น สภาพป่าบริเวณน้ำตกมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีไม้ตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เนื่องจากพันธ์ไม้บริเวณน้ำตกมีผาจำนวนมาก จึงเรียกน้ำตกผาลาด
การเดินทาง :  ส่วนการเดินทางไปน้ำตกห้วยผาลาดนั้น เดินทางจากถนนหลวงหมายเลข 11 ตรงกิโลเมตรที่ 40 ระยะการเดินทางประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-15 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :507