ตลาดอีต่อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดอีต่อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  อีต่อง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เดิมเป็นบ้านพักของพนักงาน คนงานและลูกจ้างของเหมืองแร่ (กรมโลหะกิจ) ต่อมาได้มีการค้าขายของเล็กๆน้อยๆในกลุ่มบ้านพักด้วยกัน และขยายเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จากการขยายตัวของตลาดเนื่องจากมีชุมชนทางฝั่งพม่าได้ทำการค้าขายกับชุมชนทางฝั่งไทย สินค้าที่นำเข้ามาขายแลกเปลี่ยน เช่น สินค้าจากฝั่งพม่าสินค้าบริโภค ได้แก่ ปลาเค็ม ไข่เต่า ปู กุ้งสด กุ้งแห้งสินค้าที่เป็นธุรกิจ ได้แก่ แร่ โค กระบือ กระเพาะปลา พลอย สินค้าจากฝั่งไทย ทอง ผ้า และของใช้โชห่วยทั่วไปสิ่งที่ขายดีที่สุดของไทย คือสุรา เบียร์ ถ่าน เพราะบ้านอีต่องมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ความรุ่งเรืองในอดีต ทำให้หลายๆคนมีฐานะละประสพความสำเร็จไปเป็นจำนวนมาก เมื่อเหมืองยุติลงเขาเหล่านั้นได้จากไปแทบจะไม่หวนคืนมา จนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :366