วัดพระธาตุปูแจ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุปูแจ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านบุญเริง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.33
longitude :  100.31
รายละเอียด :  วัดพระธาตุปูแจ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดพระธาตุ ปูแจ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 ตามประกาศใน ราชกิจจานุกเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 ตามประเพณีของหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านเวียงจะมีการจัดงานไหว้สาพระธาตุปูแจขึ้นทุกปี เพราะเป็นประเพณี ที่สืบทอด ติดต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ในการจัดงานไหว้สา พระธาตุปูแจ จะมีการจัดงานช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของ ทุกปี ถือได้ว่ามีความสำคัญ สำหรับชาวบ้านในตำบลบ้านเวียงและนอกจากนี้ยังมีการจัดสวนสาธารณะที่สวยงามเหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ในยามที่ต้องการ ความสงบร่มเย็นและความเป็นธรรมชาติ
การเดินทาง :  ท่านสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ง่ายมาก ด้วยทางรถยนต์ หรือ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่ เทศบาลตำบล.บ้านเวียง 054-649564

จำนวนผู้เข้าชม :454