บ้านหัวสะพาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านหัวสะพาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหัวสะพาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กลุ่มอาชีพ ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
การเดินทาง :  ทางหลวง 202 ออกจากตัวอำเภอพุทไธสง ไปทางอำเภอพยัคฯ 3กม.

จำนวนผู้เข้าชม :457