ชนเผ่ามะลาบรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชนเผ่ามะลาบรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง : 
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.13
longitude :  100.16
รายละเอียด :  บ้านห้วยฮ่อม หมู่ 13 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 24 กม. เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าม้ง , เผ่าตองเหลือง (ชาวป่าเผ่ามลาบรี) ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มาเที่ยวชม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีการดำรงชีวิตของชาวเขา นอกจากนั้น ยังมีน้ำตกร้อยซาววา ที่น้ำตกในแต่ละชั้นสวยงามมาก
การเดินทาง :  ท่านสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ง่ายมาก ด้วยทางรถยนต์ หรือ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่ เทศบาลตำบลบ้านเวียง โทร.054-649564

จำนวนผู้เข้าชม :475