ดอยตั่งเพ่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยตั่งเพ่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นดอยที่อยู่ระหว่างทางไปภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่าที่ขื้นทางเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ เป็นเส้นทางลัดที่สวยงามมาก ประกอบไปด้วยพืชนานาชนิดและต้นไม้เช่นเมเปิลที่ใบสุกแดงในช่วง พ.ย. - ธ.ค. คำว่า "ตั่ว" เป็นชื่อคน แล้วคนชื่อ "ตั่ว" นี้ได้ขึ้นไปบนเขาแล้วได้ไปพักบนเขา (ลักษณะยืนหลับ) ซึ่งคนม้งเรียกว่า "เพ้ง" ช่วงแรกเรียกว่า "ตั่วเพ้ง? ซึ่งต่อมาเพี้ยนมาเป็นดอย "ตั่วเพ่ง" ในปัจจบัน
การเดินทาง :  ระยะทางจากหมู่บ้านเข็กน้อยประมาณ ๒๕ กิโลเมตร และในฤดูฝนรถยนต์ไม่สามารถไปได้ นอกจากรถโฟร์วิลล์เท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชม :116