หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > เลย > ท่าลี่ > ศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าลี่
ศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าลี่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าลี่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  สำนักงาเทศบาลตำบลท่าลี่ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.62
longitude :  101.43
รายละเอียด :  ศูนย์บริการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลท่าลี่ ให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ของอำเภอท่าลี่ ขั้นตอนเบื้องต้นในการข้ามด่านพรหมแดนนากระเซ็ง สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ซึ่งมีแผนที่ท่องเที่ยว อำเภอท่าลี่ แผ่นพับข้อมูลการท่องเที่ยว ไว้บริการ และให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบลฟรี มีสินค้า OTOP จำหน่าย
การเดินทาง :  ศูนย์บริการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ติดกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าลี่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 100 เมตร หมายเลขโทรศัพท์ 042-889219 ต่อ 101 เว็บไซต์ www.tessabanthali.go.th E-mail : tessabanthali@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :452