สงกรานต์ ไทย-ลาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สงกรานต์ ไทย-ลาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ริมตลิ่งแม่น้ำคาน/หรือ หน้าที่ว่าการอำเภอท่าลี่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  งานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว จะมีความแตกต่างจากที่อื่น เนื่องจากมี สปป.ลาว เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี เช่น ขบวนแห่นางสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สงอายุ การแสดงเส็งกลอง การแสดงแห่ต้นดอกไม้ ประกวดตำส้มตำลีลา ประกวดเทพีสงกรานต์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น ตีโป่ง มวยทะเล พายเรือห่วงยาง ซึ่งเน้นวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำคาน
การเดินทาง :  งานประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว อำเภอท่าลี่ จะจัดขึ้นก่อนวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี (11 หรือ 12 เมษายน ของทุกปี)

จำนวนผู้เข้าชม :349