หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > เลย > ท่าลี่ > แห่พระเวทสันดร บุญเดือนหก
แห่พระเวทสันดร บุญเดือนหก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แห่พระเวทสันดร บุญเดือนหก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดโพธิ์ศรี บ้านท่าลี่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  งานประเพณีแห่พระเวทสันดร บุญเดือนหก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือนหก (พฤษภาคม) ของทุกปี ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน เป็นเวลากว่า 100 ปี ซึ่งมีความเชื่อว่าการทำบุญประจำปี จะเป็นการทำบุญเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล และเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป
การเดินทาง :  ขบวนแห่ เริ่มจากหอประชุมโรงเรียนบ้านท่าลี่ ไปยังวัดโพธิ์ศรี บ้านท่าลี่

จำนวนผู้เข้าชม :405