หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > เลย > ท่าลี่ > แห่พระเวทสันดร บุญเดือนหก
แห่พระเวทสันดร บุญเดือนหก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แห่พระเวทสันดร บุญเดือนหก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดโพธิ์ศรี บ้านท่าลี่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :