วัดชลธาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดชลธาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ.ท่าเมือง ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.48
longitude :  105.00
รายละเอียด :  วัดชลธาร ?ตำบลท่าเมือง? สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่น่าเที่ยวชม จากประวัติ ความเป็นมา สร้างเมื่อ พ.ศ.2418 ปัจจุบันได้ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เหมาะกับการท่องเที่ยวดูสวยงามยิ่งขึ้นเพื่อรองรับประเพณีท้องถิ่น สืบทอดกันมาช้านานเช่น ประเพณีแข่งเรือ บุญบั้งไฟ ไหลเรือไฟ เป็นต้น พอถึงวันออกพรรษาก็มีงานใหญ่ บุญแข่งเรือ ออกพรรษาโดยจัดแข่งเรือ ที่ลำน้ำเซบก เนื่องจากลำน้ำบริเวณนี้เป็นทางตรงทำให้เหมาะสม สำหรับการแข่งเรือตำบลท่าเมือง มีท่าน้ำใหญ่สองท่าคือ ท่าวัดเหนือ และ ท่าวัดใต้ ที่มีพื้นที่ท่าน้ำที่กว้างขวาง ซึ่งบ้านท่าเมืองนั้นได้แบ่งเป็นสองหมู่ คือหมู่ 1 ท่าเมืองใต้ หมู่ 9 ท่าเมืองเหนือ และยังมีโครงการของภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยในส่วนของโครงการต่างๆอีกด้วย เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และโครงการต่างๆอีกมากมาย ตำบลท่าเมืองหมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ำลำเซบก มีอยู่ 9 หมู่บ้าน
การเดินทาง :  ระยะห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 32 กิโลเมตร ตำบลท่าเมือง ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอดอนมดแดง

จำนวนผู้เข้าชม :424