วัดพระธาตุกุดแห่น้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุกุดแห่น้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านมาลา หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โบราณสถานธาติกุดแห่น้อย ประกอบไปด้วยฐานสิน (พระอุโบสถ) ก่อด้วยอิฐสอดิน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 11 เมตร หันหน้าไปทางทินตะวันตก ผนังด้านหลังทึบ ส่วนผนังอีก 3 ด้าน เหลือร่องรอยเฉพาะส่วนฐานเท่านั้น สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสิมโปร่ง คือมีผนังทึบด้านหลัง และเปิดโล่ง บริเวณด้านหน้า ภายในสิมมีเสาไม้รองดับโครงสร้างหลังคาที่ทำจากไม้ ด้านในสุดของฐานอาคารเป็นที่ประดิษฐานของธาติ (เจดียื) ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าธาตุกุดแห่น้อย
การเดินทาง :  จากตัวจังหวัดขอนแก่น ตามทางหลวงหมายเลข 12 ประมาณ 82 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :381