น้ำตกวังถ้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกวังถ้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 สภาพทั่วไป เป็นลำธารสายยาวที่รองรับน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกควนเศียร ในฤดูฝนน้ำจะมีปริมาณที่ค่อนข้างมาก และสำหรับในฤดูแล้งก็จะยังคงมีน้ำให้ลงไปเล่นได้ บรรยากาศทั่วไปเหมาะแก่การตั้งแคมป์หรือเข้าค่ายพักแรม ความปลอดภัย รับรอง 100% เพราะระยะห่างจากน้ำตกประมาณ 500เมตร เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในแถบนั้น
การเดินทาง :  ระยะทาง ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย 18 ก.ม. การเดินทาง สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :381