แหล่งน้ำหนองนา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งน้ำหนองนา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044666474
latitude :  15.18
longitude :  103.16
รายละเอียด :  เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัว เนื่องจากไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน

จำนวนผู้เข้าชม :455