ศาลเจ้าตระกูลซิ้ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าตระกูลซิ้ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลบางสวน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.69
longitude :  101.16
รายละเอียด :  ศาลเจ้าตระกูลซิ้ม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ศาลเจ้าซิ้มเจ้ากง ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่เคารพสักการะบรรพบุรุษตระกูลแซ่ซิ้ม ซึ่งเป็นที่นับถือของราษฤรในตำบลบางสวน และตำบลใกล้เคียง ศาลเจ้าตระกูลซิ้ม... ขึ้นทะเบียนศาลเจ้าประมาณปี พ.ศ. 2479 เดิมเป็นศาลเจ้าไม้ทั้งหลัง ต่อมามีการปรับปรุงเรื่อยมาจนมีสภาพดังเช่นปัจจุบัน
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางเสม็ดเหนือ - วัดใหม่บางคล้า - โรงเจบ้านหมู่ ตำบลสาวชะโงก

จำนวนผู้เข้าชม :93