แม่น้ำบางปะกง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แม่น้ำบางปะกง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลบางสวน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.70
longitude :  101.16
รายละเอียด :  พื้นที่ ตำบลบางสวน เป็นพื้นที่ที่แม่น้ำบางปะกงไหลผ่านในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 จุดที่น่าชมธรรมชาติมากที่สุดคือ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตวัดใหม่บางคล้า โดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์กำลังจะลับฟ้า
การเดินทาง :  ใชเส้นทางเสม็ดเหนือ - วัดใหม่บางคล้า

จำนวนผู้เข้าชม :64