อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5 และม.6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำ
การเดินทาง :  เดินทางจาก อำเภอตระการพืชผล ประมาณ 7 กม. มาถึง ม.6

จำนวนผู้เข้าชม :392