วัดท่าพง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าพง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลตะกุด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.54
longitude :  100.92
รายละเอียด :  วัดท่าพง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาประมาณกว่า 100 ปี เขตที่ดินวัด พบเศษอิฐ คาดว่าเป็นอุโบสถและเจดีย์จำนวนมาก จากคำเล่าสืบเนื่องกันมาว่า วัดป่าท่าพง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านนำวัด ควาย ลงไปกินน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดแล้ว จะปลอดภัยจากโจร เนื่องจากสมัยก่อนมีโจรชุกชุมมาก ปัจจุบัน วัดป่าท่าพง เป็นวัดที่มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากในทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งมีทั้งมาเป็นหมู่คณะ และกลุ่มย่อย ซึ่ง 1 ในนั้นคือโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะกับเยาวชน" จัดโดยมูลนิธิ มิราเคิล อฟ ไลฟ์ โดยทางวัดมีลานปฏิบัติธรรม และมีที่พักรับรองผู้มาปฏิบัติธรรม โดยแยก ชาย - หญิง ในคราวเดียวกว่า 200 คน โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และทรงเปิดอาคารปฏิบัติธรรมอุบลรัตน์ ณ วัดท่าพง แห่งนี้ด้วย
การเดินทาง :  หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เบอรโทรติดต่อ 089-6692150 (เจ้าอาวาส)

จำนวนผู้เข้าชม :419