โบราณสถานปราสาททอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานปราสาททอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.39
longitude :  103.12
รายละเอียด :  โบราณสถานปราสาททองเป็นโบราณสถานในแบบอิทธิพลศิลปะเขมร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 หรือประมาณ 1600-1700 ปี
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :419