สถานที่ชมนกเป็ดน้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานที่ชมนกเป็ดน้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าลาด หมู่ 10 ตำบลก่อเอ้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีนกเป็ดน้ำมาอาศัยอยู่ในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม และยังมีจุดชมวิวที่สวยงามไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :497