พระเจดีย์กลางน้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระเจดีย์กลางน้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ใกล้กับวัดปากน้ำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.67
longitude :  101.27
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดย่อม สูงราว 10 เมตร ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยอง ท่างกลางป่าชายเลนที่ยาวเหยียด มีน้ำล้อมรอบ เนื้อที่ราว 52 ไร่ เจดีย์นี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ประมาณ พ. ศ. 2416 ในสมัยพระยาศรีสมุทรโภคชัยชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เป็นเจ้าเมืองระยอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ให้ชาวเรือหรือผู้โดยสารที่เดินทางผ่านถึงบริเวณนั้นได้ทราบว่ามาถึงเมืองระยองแล้ว สมัยโบราณมีแต่เส้นทางคมนาคมทางน้ำเพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่ตัวเมืองระยองได้สะดวก ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างเจริญรอยตามแบบ พระสมุทรเจดีย์ หรือ เจดีย์กลางน้ำ เมืองสมุทรปราการที่เป็นสัญลักษณ์ให้บรรดาผู้เดินทางผ่านมาถึงจุดนี้ทราบว่าใกล้จะถึงกรุงเทพมหานครแล้ว เจดีย์กลางน้ำถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยอง และเป็นสิ่งที่ชาวระยองเคารพนับถือมาก ราวกลางเดือน 12 ของทุกปีซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก จะมีงานประเพณีทอดกฐินและงานห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำ นอกจากนั้นจะมีงานลอยกระทงแข่งเรือยาว ประเพณีห่มผ้าเจดีย์นั้น ผ้าที่จะนำมาห่มต้องเป็นผ้าสีแดง มีความยาว 6 เมตร ใช้คน 2 คนปีนขึ้นไปห่มส่วนบนของเจดีย์ บริเวณรอบๆเจดีย์มีการปลูกป่าสน ทำให้ร่มรื่นสวยงามจึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในเวลาว่างอีกด้วย ปัจจุบันได้มีการบูรณะพระเจดีย์และบริเวณรอบองค์อย่างสวยงาม สร้างสะพานคอนกรีตให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมป่าชายเลนอีกด้วย
การเดินทาง :  จากวัดปากน้ำไปพระเจดีย์กลางน้ำ ระยะทางก็ประมาณหนึ่งกิโลเมตรครึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ขับรถมาจากเส้นถนนสมุทรคงคา ถนนสายหลักอีกเส้นในเมืองระยอง สามารถตรงไปทางถนนสมุทรเจดีย์ หากเข้ามาถนนสมุทรเจดีย์ได้แล้วก็สังเกตป้ายบอกสถานที่ท่องเทียว บอกทางไปพระเจดีย์กลางน้ำซึ่งอยู่สุดถนนเลย

จำนวนผู้เข้าชม :2694