พระธาตุ วัดป่าโนนเก่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุ วัดป่าโนนเก่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนใหญ่ หมู่ 4 ตำบลก่อเอ้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :505