วัดกงลาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกงลาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :96