ศาลหลักเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อยู่ในย่านตัวเมืองบนถนนหลักเมือง ใกล้ถนนสุขุมวิท บริเวณสามแยก ถนนตากสิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.67
longitude :  101.27
รายละเอียด :  จากประวัติศาสตร์ชาติไทยทุกยุคทุกสมัย เมื่อมีการสร้างบ้านแปลงเมืองจะมีการสร้างเสาหลักเมืองขึ้น เพื่อเป็นหลักชัยและสลักใจ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น สำหรับเสาหลักเมืองของจังหวัดระยองตามหลักฐานปรากฏว่าได้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2438 ณ ถนนหลักเมือง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ต่อมาราวปีพุทธศักราช 2486 เสาหลักเมืองได้ชำรุดหักลง ชาวบ้านจึงได้มีความคิดที่จะปรับปรุงศาลหลักเมือง ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเป็นศรีสง่าแก่เมืองระยองต่อไป ตัวศาลหลักเมืองเป็นสถาปัตกรรมไทย และมีการสร้างมณฑปจตุรมุข เพื่อให้เสาหลักเมืองได้ประดิษฐานอยู่ในอาคารที่เหมาะสมเป็นศรีสง่า และมีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ เป็นศูนย์รวมใจ และเป็นหลักชัยของประชาชน ชาวจังหวัดระยองสืบต่อไปให้นานแสนนาน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2534 สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จฯ เป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์มณฑปหลักเมืองระยอง สำหรับยอดเสาหลักเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระสุหร่ายและเจิมแผ่นยันต์ให้ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2536 ได้อัญเชิญยอดเสาเข้าสวมไว้ ขณะประกอบพิธีสวมได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิพย์ทรงกลดขึ้น จึงถือเป็นมหามงคลแก่เมืองระยองเป็นอย่างยิ่ง ขณะนี้หลักเมืองระยองปรากฏเป็นสง่าราศีคู่เมืองระยอง และประชาชนได้อยู่อย่างร่มเย็นมีความเจริญรุ่งเรืองสืบมา
การเดินทาง :  ไปตามถนนสุขุมวิท แล้วกลับรถตรงสามแยกถนนตากสินแล้วเลี้ยวซ้าย เข้าถนนหลักเมือง

จำนวนผู้เข้าชม :2747