หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > แม่ลาว > แหล่งเรียนรู้ศูนย์สุขภาพองค์รวม
แหล่งเรียนรู้ศูนย์สุขภาพองค์รวม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งเรียนรู้ศูนย์สุขภาพองค์รวม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สปาเพื่อสุขภาพ
สถานที่ตั้ง :  309 ม.๓ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศููนย์สุขภาพองค์รวม เป็นการจัดการโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยหลัก ธรรมชาติบำบัด พักที่บ้านดินรีสอร์ท ตรวจสุขภาพ ประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจไขมัน อาหารเพื่อสุขภาพ สมาธิบำบัด อาบแสงแดด สมาธิบำบัด ตีลัญจกร น้ำพิษด้วยน้ำแดดเดียว แช่น้ำแร่ และบริการอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย การฝังเข็ม อาหารมาปี รวมทั้งทัวร์ธรรมชาติ ทัวร์ธรรมมะและ ทัวร์สุขภาพ
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้เส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ ทางหลวงหมายเลข ๑ โดยทางรถยนต์และรถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :543