หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > สวรรคโลก > พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.31
longitude :  99.83
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ตั้งอยู่ถนนราษฎร์อุทิศ โดยอาศัยอาคารไม้ของโรงเรียนอนันตนารีเดิม เป็นสถานที่เก็บรวบรวมของพื้นบ้านที่เก่าแก่ และภาพถ่ายแห่งความทรงจำที่สำคัญในอดีตของเมืองสวรรคโลก อาทิ ภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวเสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรชาวสวรรคโลก ภาพถ่ายเหตุการณ์ไฟไหม้ ? น้ำท่วมครั้งใหญ่ในเมืองสวรรคโลก และภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ก่อนที่จังหวัดสวรรคโลกจะถูกยุบ ฯลฯ
การเดินทาง :  เดินทางมายัง อาคารไม้ของโรงเรียนอนันตนารี ถนนราษฎร์อุทิศ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก

จำนวนผู้เข้าชม :429