หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > สวรรคโลก > ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.30
longitude :  99.84
รายละเอียด :  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 27 ไร่ ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ โดยเทศบาลได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวพัฒนาปรับปรุงเป็นแปลงสาธิตในรูปเกษตรแบบผสมผสาน โดยแบ่งพื้นที่ภายในเป็นสัดส่วน ประกอบ ด้วยพื้นที่นาไร่ พื้นที่ปลูกผัก ผลไม้ สมุนไพร พื้นที่ทำบ่อเลี้ยงปลา และทำปุ๋ยหมัก ตามแนว ?เกษตรทฤษฎีใหม่? พร้อมสนับสนุนให้มีการนำนักเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าศึกษาเรียนรู้ สัมผัสจริงในพื้นที่ ควบคู่กับการนำไปบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน และในปี พ.ศ.2550 ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่แห่งนี้ได้รับคัดเลือกเป็น ? สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติระดับจังหวัด ? ปัจจุบันเป็นศูนย์ตัวอย่างของ ?แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง? ที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน
การเดินทาง :  เดินทางมายังทางเข้าโรงพยาบาลสวรรคโลก อยู่ตรงขาวโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

จำนวนผู้เข้าชม :413