หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > ปง > วัดพระธาตุต้นฝาง
วัดพระธาตุต้นฝาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุต้นฝาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้ำริน หมู่ที่ 10 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.15
longitude :  100.39
รายละเอียด :  อยู่ในพื้นที่บ้านน้ำริน หมู่ที่ 10 มีระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีพระธาตุเก่าแก่ อายุประมาณ 700 ปี ตามศิลาจารึกหลักฐานของกรมศิลปากร เดิมวัดพระธาตุต้นฝาง ชื่อว่า ? วัดเค้าราชสถาน ? ปัจจุบันได้บูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ เป็นวัดที่มีความสงบเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม
การเดินทาง :  รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :505