หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > เมืองกำแพงเพชร > อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อำเภอคลองลาน อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และกิ่งอำเภอวังเจ้า จุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม ได้แก่ น้ำตก ถ้ำ หน้าผา โป่งแก๊สธรรมชาติ เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ 747 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 466,875 ไร่ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกคลองวังเจ้า เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ของคลองวังเจ้า ปากคลองนาคีรี แก่งน้ำตามธรรมชาติที่สวยงามไหลผ่านโขดหินแกรนิต น้ำตกสมอกล้วย น้ำตกเต่าดำ โป่งน้ำร้อน เขากระดาน หน้าผาของเขาเต่าดำ ผากลม น้ำเข้ารู โป่งแก๊ส ถ้ำเขาพนัง ถ้ำนาและถ้ำเทพพนม โทรศัพท์ 0-5571-9318-9, 0-5571-9244
การเดินทาง :  เส้นทางที่ 1 จากจังหวัดกำแพงเพชร ไปจังหวัดตากตามถนนสายเอเซีย (A1) ถึงสี่แยกตลาดวังเจ้าแยกซ้ายไปทางบ้านนาโบสถ์ ประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงแยกเด่นคา แยกซ้ายไปทางบ้านหนองแดน และแยกขวาตรงบ้านหนองแดง อีก 7 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าอุทยานแห่งชาติได้สะดวกตลอดทั้งปี เส้นทางที่ 2 จากจังหวัดกำแพงเพชร ไปจังหวัดตาก ตามถนนสายเอเซีย (A1) ก่อนถึงสี่แยกบ้านวังเจ้า ประมาณ 500 เมตร แยกซ้ายมือไปบ้านโล๊ะโค๊ะ ผ่านบ้านหนองแดนถึงที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางรวมประมาณ 30 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าอุทยานแห่งชาติได้สะดวกตลอดทั้งปี

จำนวนผู้เข้าชม :720