หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > เมืองกำแพงเพชร > เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งธารทอง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เป็นที่รู้จักกันดีของชาวจังหวัดกำแพงเพชร ในชื่อของ เขาสน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีระยะทางไม่ไกลจากตัวจังหวัดกำแพงเพชรมากนัก มีทิวทัศน์ ที่สวยงามสามารถ มองเห็น สายน้ำปิงและเมืองกำแพงเพชรได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บนยอดเขายังมีต้นสนสองใบ พรรณไม้หายาก เพราะจะพบได้บริเวณยอดเขาสูงทางภาคเหนือ ขึ้นสลับกับพรรณไม้ ป่าเต็งรัง ยอดเขาสนแห่งนี้ จึงนับเป็นเสน่ห์ ของป่าแห่งนี้เป็นอย่างดี โทรศัพท์ 0-1308-0185
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวจังหวัดกำแพงเพชรไปตามทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กำแพงเพชร-ตาก ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร (ระหว่างกิโลเมตรที่ 380-381) จะมีทางแยกซ้ายมือไปตามทางลาดยาง ประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :640