บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สปาเพื่อสุขภาพ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ ๓ ตำบลลานดอกไม้ ห่างจากตัวเมือง ๑๓ กิโลเมตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นน้ำพุร้อน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน จำนวน ๕ จุด อุณหภูมิประมาณ ๔๐-๖๕ องศาเซลเซียส ไม่มีสารปนเปื้อน และเชื้อโรคอันตราย ภายในมีสถานที่ให้บริการอาบน้ำแร่ แช่ฝ่าเท้า และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งบริการที่พักแรม โทรศัพท์ 055-701379 หรือ 055-717275
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายกำแพงเพชร-พรานกระต่าย แยกซ้ายเข้าไปประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :665