วัดเทพโมฬี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเทพโมฬี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเทพโมฬี เป็นวัดร่วมสมัยกับโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมื่อครั้งยังเป็นเมืองชากังราวประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ ก่ออิฐถือปูน ขนาดหน้าตักกว้าง 10 ศอก 1 คืบ สูง 13 ศอก 1 คืบ ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ สร้างครอบองค์เดิมไว้ภายใน
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :715