ภูผาซาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูผาซาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ม.10 บ้านแมด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภูผาซานตั้งตระหง่านสูงเสียดฟ้า เที่ยวยลภูผาสูงชัน ชมสายหมอก ภูผาซานเป็นสัญลักษณ์ของตำบลบ้านเหล่า ที่สามารถมองเห็นเป็นภูเขาสูงตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลัง บ้านแมด หมู่ที่ 5, 10 ระหว่างทางมีจุดชมวิวทิวทัศน์สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ กราบไหว้สักการะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพลานหินกว้าง สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ชมการทอผ้า รับประทานอาหารป่าแกงผักหวาน
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากจังหวัดมุกดาหาร 40 กิโลเมตร สามารถ เดินทางได้โดยรถยนต์ ผ่านบ้านแมด หมู่ที่ 5, 10 เดินทางเท้าขึ้นไปต่ออีกประมาณ 2-2.5 กิโลเมตรก็จะถึงยอดเขา ระหว่างทางมีจุดพักผ่อนหย่อนคลายความเมื่อยล้าและชมวิวทิวทัศน์

จำนวนผู้เข้าชม :349