พุทธสถานครองราชย์ 60 ปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พุทธสถานครองราชย์ 60 ปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ริมถนนแจ้งสนิท ปากทางบ้านเอ้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พุทธสถานครองราชย์ ๖๐ ปี ซึ่งมี ?พระพุทธปฏิมาปางสมาธิขนาดหน้าตัก ๑๙.๑๙ เมตร ประดิษฐานอยู่บนเนินดิน เวลานั่งรกผ่านจึงมองเห็นแต่ไกล
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัว รถประจำทางก็ผ่านตลอดเวลา ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 34 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :503