พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหนามแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหนามแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดหนามแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.75
longitude :  100.97
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดหนามแดง ตั้งอยู่ที่วัดหนามแดง ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่า รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ในชุมชนสมัยโบราณ ตามแต่ที่จะสามารถเก็บสะสม รวบรวมมาได้ จากความร่วมมือร่วมใจ นำมาบริจาคของชาวบ้าน ผู้มีจิตศรัทธา ที่จะนำมาร่วมกันบริจาคให้แก่ทางวัดหนามแดงสะสมไว้
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :619