ป่าชุมชนเขาอังคาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนเขาอังคาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง : 
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นป่าไม้เต็ง มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์มาก มีแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟที่ดับแล้ว ทำให้สภาพป่าอุดมไปด้วย เห็ดป่า หน่อไม้ ผักป่านานาชนิด ที่งอกตามช่วงฤดูกาล ที่สร้างรายได้แก่ชุมชน และเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่ง อบต.ถนนหัก เคยจัดกิจกรรม "ไต้เห็ดป่าเขาอังคาร" หมายถึง การส่องไฟหาเห็ดในเวลากลางคืน
การเดินทาง :  ระยะจากอำเภอนางรอง ไปตามถนนสายบ้านผักหวาน-เจริญสุข ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :446