สวนผักน้ำ 304

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนผักน้ำ 304
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 ตำบลหนามแดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.72
longitude :  100.98
รายละเอียด :  สวนผักน้ำ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านบางปลานัก ตำบลหนามเดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกผักแบบปลอดสารพิษบนสารละลายธาตุอาหารพืช
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :624