แก่งสิบสลึง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งสิบสลึง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านคึม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.61
longitude :  105.01
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำที่ไหลมาจากทางทิศเหนือแต่บริเวรแก่งนี้มีโขดหินเยอะแต่ชาวบ้านไม่ทราบว่าแก่งนี้เกิดมารตั้งแต่ปีไหน พ.ศ.ไหน ทราบแต่ว่ามีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
การเดินทาง :  ทางรถ ถนนเส้นทาง อำเภอตระการพืชผล - กุดข้าวปุ้น ห่างออกจากเส้นทางหลัก ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :397