ลานดอกกระเจียว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานดอกกระเจียว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดานเม็ก ม.12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.01
longitude :  103.53
รายละเอียด :  ลานกว้างมีดอกกระเจียวป่าขึ้นเป็นจำวนมาก
การเดินทาง :  เดินทางด้วยเท้าจากบ้านดานเม็ก

จำนวนผู้เข้าชม :362