ผาขาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผาขาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดานเม็ก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.02
longitude :  103.55
รายละเอียด :  เป็นหน้าผาสูง
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :304