หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อำนาจเจริญ > หัวตะพาน > โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านสร้างถ่อใน หมู่ที่ 13
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.57
longitude :  104.34
รายละเอียด :  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก บริเวณด้านหน้าของอาคารทรงงานมีป้าย พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถที่พระราชทานแก่ราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าเมื่อคราวเสด็จตำบลสร้างถ่อน้อย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ในปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณจากจังหวัดอำนาจเจริญสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมทั้งก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ขึ้นพร้อมทั้งเป้นศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การเดินทาง :  เดินทางโดยสารจากจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ 48 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอหัวตะพานประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :419