ฟาร์มกล้วยไม้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฟาร์มกล้วยไม้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านแหลมยาง ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ฟาร์มกล้วยไม้ที่มีชื่อเสียงในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้หายาก เป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง และเป็นศูนย์รวมพันธุ์กล้วยไม้กว่า 50 สายพันธุ์ สวนกล้วยไม้ ภัสนันท์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 08-1973-0824, 08-1887-6299 และ 0-5578-9210 โทรสาร 0-5578-9212 สวนกล้วยไม้ รักษพร ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 08-1886-3416 และ 0-5578-9344 โทรสาร 0-5584-0003
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :701