ตลาดกล้วยไข่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดกล้วยไข่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายกำแพงเพชรนครสวรรค์ กิโลเมตรที่ 343
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตลาดกล้วยไข่ มีเพิงขายกล้วยไข่ทั้งดิบและสุก กล้วยฉาบ และสินค้า พื้นเมืองอื่นๆ ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งถนนตลอดระยะทาง ยาวกว่า 200 เมตร
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :774