ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บริเวณวัดพระแก้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ เมืองกำแพงเพชร สันนิษฐานว่า สร้างสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ทำด้วยศิลาแลงรูปกลมยาวประมาณ 2 เมตร ฝังโผล่พ้นดินขึ้นมา ประมาณ 1 เมตร มีรูปเศียรเทพารักษ์ อยู่บนยอดศิลาแลง
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :686