หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > เมืองกำแพงเพชร > สิริจิตอุทยาน และสวนสาธารณะริมปิง
สิริจิตอุทยาน และสวนสาธารณะริมปิง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สิริจิตอุทยาน และสวนสาธารณะริมปิง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสวนสาธารณะเอนกประสงค์ริมฝั่งแม่น้ำปิง ประกอบด้วยสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ศาลาพักผ่อน สวนไม้ดอกไม้ประดับ และลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งสร้างเป็นเรือนไทย มีการแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แบบไทยประจำท้องถิ่น พร้อมทั้งมีลานเวทีกลางแจ้ง ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันกับสวนสาธารณะริมปิง
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :728